Zubi

Alveolit alveolitis suva alveola, dry socket

suvi alveolit, dry socket

Poremecaj zarastanja koji je u literaturi poznat kao “dry socket”(“suva alveola”).
Ucestalost ove komlikacije se krece od 1,2-2,0 %.Najcesce nastaje posle vadjenja gangrenoznih i pulpiticnih zuba.Cesce u donjoj vilici u odnosu na gornju,cesce kod muskaraca nego kod zena,u prolece nego u ostalim godisnjim dobima.

Alveolit – Klinička slika Alveolita

Dva osnovna simptoma alveolita su odsustvo zdravog, vitalnog koaguluma i intenzivan bol. Alveola je ispunjena raspadnutim i rastresitim koagulumom, koji je prljavo sive boje,neprijatnog mirisa i koji se vrlo lako kida pincetom(alveolitis exudativa), mada alveola moze da bude i potpuno prazna(alveolitis sicca). Bol se javlja neposredno posle prestanka dejstva anestezije ili treceg i cetvrtog dana, mada se moze javiti i nesto kasnije.

Prevencija Alveolita

Poželjno je da se zub ekstrahira sa sto manje traume,adekvatno izvrsi debridman rane.Savetuje se i preoperativno ispiranje usta blagim dezificijentnim sredstvom.Neophodno je da stomatolog ,posle vadjenja zuba,saceka da se alveola ispuni krvlju ,a ne pljuvackom.Ako je aveola suva neophodno je isprovocirati krvarenje.

Terapija Alveolita

Cilj terapije alveolita je formiranje vitalnog,elasticnog i kompaktnog koaguluma koji treba u potpunosti da ispunjava ranu i smanji neprijatan bol pacijentu.To se postize uklanjanjem delova raspadnutog koaguluma iz alveole kiretom,u lokalnoj anesteziji jer je intervencija veoma bolna.Zatim se rana ispira mlakim fizioloskim rastvorom i kiretom se isprovocira krvarenje sa citave kostane povrsine alveole,a u alveolu aplikuje neko medikamentno sredstvo koje ce smanjiti ili suzbiti bol-obicno je to neki medikament koji se resorbuje( na primer Alvogyl) ili, klasicno,jodoform-traka nakvasena rastvorom Chlumskog(koji deluje anelgeticno).
Bez obzira na aplikovani medikament,predeo alveole treba da se ekstraoralno zraci infracrvenim zracima,dva puta dnevno po 20 minuta,cime se postize vazodilatacija i bolja prokrvljenost alveole.

Ostavi komentar