Autormicabg

Zubi

Šta je parodontopatija

Posle karijesa parodontopatija je najrasprostranjenije oboljenje. Parodontopatija zahvata potporni...

Higijena

Neprijatan zadah iz usta

Halitoza je drugi naziv za neprijatan zadah iz usta. Neprijatan zadah se može javljati povremeno...