X

Ko je kandidat za ugradnju zubnih implantata?

Dobar kandidat bi trebao da ispunjava sledece uslove:

Neki ljudi nisu dobri kandidati za implantate. Ovo se odnosi na:

Ugradnja implanta zahteva tim koji se sastoji od hirurga (obično je u pitanju oralni hirurg ili parodontolog) koji postavlja implant ili implantate, protetičara.
Prvi korak u vasem tretmanu je zakazivanje pregleda kod jednog od ovih profesionalaca zbog procene vašeg stanja.
Vaš stomatolog moze da oceni da li ste vi dobar kandidat za postavljanje implantata. Pre svake implantacije neophodno je da se kliničkim pregledom utvde svi parametri koji odredjuju uspeh implantacije, a posebno da se isključe sve potencijalne kontraindikacije. Potrebno je uzeti detaljno anamnezu i, u slučaju potrebe izvršiti potrebne laboratorijske analize.

Kategorijes: Implantati
micabg :