X

Saveti operisanim pacijentima

Woman having teeth examined at dentists

Dexason:

Pre operacije 4mg i.m. (8 tableta od 0.5 mg).
6 sati posle operacije 4 mg (8 tableta od 0.5 mg).
14 sati posle operacije 6 tableta od 0.5 mg.
Samo uz konsultacije sa doktorom!

Antibiotici se uzimaju uz konsultaciju sa doktorom!
Kategorijes: Zubi
micabg :