Zubi

Vađenje živca

Vađenje živca 1

Lečenje kanala korena (“vađenje živca”), odnosno endodontska terapija je među najnepopularnijim stomatološkim intervencijama, verovatno zato što sam naziv već asocira na nešto vrlo bolno.

Vađenje živca 2
Međutim, u stvarnosti to uglavnom nije bolan zahvat jer se danas po pravilu odvija u lokalnoj aneseteziji, a većina ljudi kod kojih je sprovedena endodontska terapija, opisuje svoje iskustvo slično onome kao pri plombiranju zuba.

Šta podrazumeva endodontska terapija?

Endodontska terapija se odnosi na tretman unutrašnjosti zuba, tj na deo zuba u kojem je smeštena zubna pulpa. Većini ljudi zubna pulpa je poznata kao “zubni živac”.

Iako su zubi uglavnom izgrađeni od tvrdih struktura kao što su zubna gleđ, dentin i cement, u svakom zubu se nalazi šuplji prostor koji, ukoliko je zub zdrav, sadrži meko tkivo – zubnu pulpu

Infekcija
Vađenje živca 3
Endodontska terapija je neophodna radi uklanjanja uzročnika sa ciljem da se sačuva zub i njegova funkcija i estetski ga ucini zadovoljavajućim.
Zub je anesteziran i neophodno je izvršiti trepanaciju: skidanjem krova pulpe,uklanjanjem koronarne pulpe i stvaranjem ulaza u kanal korena.

Uklanjanje inficiranog/inflamiranog tkiva-ekstirpacija pulpe
Vađenje živca 4
Ekstirpacija pulpe predstavlja mehaničku obradu kanala,korišćenjem endodontskih instrumenata.Mehanička obrada kanala se ne moze zamisliti bez irigacije,a irigator je hemijska supstanca koja pomaze u otklanjanju organskog ili neorganskog sadržaja kao i prodor instrumenata u kanal.

Punjenje kanala
Vađenje živca 5
Za definitivno punjenje kanala se koriste gutaperka štapici,sami ili u kombinaciji sa bilo kojom pastom gde se kanal korena obloži pastom,a potom se ubacuju gutaperka štapići.Suština punjenja je da se maksimalno adherentno zatvore svi dentinski kanalići bočno i pulpo-periodontalne komunikacije.

Rekonstrukciona rešenja
Vađenje živca 6
Posle završetka endodontskog lečenja,kavitet se zatvara odgovarajućim definitivnim materijalima(amagam,kompozit-konzervativna terapija).

Primena kočića
Vađenje živca 7
U nekim slučajevima se postavlja kočić kao dodatna potpora(kad je u pitanju protetska terapija).

Postavka krune
Vađenje živca 8
Cementirana krunica.

Ostavi komentar