X

Hirusko vadjenje impaktiranih umnjaka

Zarastanje rane je individualno i varijabilno kao i pojava bola.

 

Kategorijes: Zubi
micabg :